"Förverkliga din dröm – ett timmerhus"

Ett båthus vid sjön, en jaktstuga i skogen eller en fullskalig villa.


Vi erbjuder moderna timmerhus i det utförande som du önskar. Kvalitet i varje stock, hantverk i varje timmerknut.
Dessutom ett miljömässigt hållbart alternativ – bara naturliga material.
Av den svenska skogen, för den svenska skogen.

Referenser

De första kända timmerhuset är från 800-talet. Fram till mitten av 1800-talet var det landets vanligaste byggnadsteknik. Från 1950-talet togs tekniken upp på nytt. Nu, när ekohus och miljömässigt hållbara alternativ på husbyggnation hamnar i fokus, trendar timmerhuset ordentligt.

Aneby Timmer vill förädla den lokala skogsråvaran genom kretsloppsanpassade, massiva träprodukter. Ny och gammal teknik samsas i produktionen av timmerhus. Råvaran sågas i Barkäng utanför Aneby och husen byggs sedan på plats.

Vi levererar alltifrån jaktstugor och båthus till stugor och villor. Generellt är det från landsbygden beställningarna kommer. Personer som vill utveckla sin fastighet och som vill göra ett miljömässigt bra val.

Hos oss beställer du inte ett färdigmonterat hus i en katalog. Istället bygger vi ditt hus enligt dina drömmar och önskemål. För oss är det viktigt att just du får ditt unika trähus. Att välja massivt trä som byggnadsmaterial är att ta hänsyn till miljön under hela livscykeln, från produktion och användning till återvinning.

Kontakta oss!

Eka-Skog
Tel:
0140 - 230 05 
info@ekaskog.se

Barkäng Såg 1
578 91 Aneby