Virket: Det är bara kärnveden* från tall som används. Riktigt kvalitetsvirke, långtidstorkat. Ändarna på timmerbitarna, som tidigare tillpassades på plats när man timrade, görs nu klara i fabriken. En speciell såg sågar ut knutarna. Alla bitarna märks sedan upp så att det bara är att följa märkningen när man väl är på plats och ska börja bygga ihop huset.

* Kärnved eller kärnvirke är den inre delen av en trädstam, och består av celler vars förmåga att transportera vatten på olika sätt hämmats. Splintved (den yttre delen av trädstammen) ombildas till kärnved genom att trakeiderna (cellerna som transporterar vatten och mineraler i trädet) fyllts med harts eller andra extraktivämnen. Kärnveden blir mycket motståndskraftig mot röta.

Byggnationen: När virket är tillsågat i sågverket väntar montering på plats. Våra erfarna timmermän använder relativt enkla verktyg och det är ett riktigt hantverk. Värt att tänka på är att själva bottenplattan måste klara tyngden från den relativt tunga träkonstruktionen. 
Varje timmerdel är tillsågad och uppmärkt, finjusteras och läggs på plats. Våra timmerhus har så kallad laxknut, det innebär att de två timmerbitarna låses vid varandra genom att göra anliggande ytor sneda.
När väl takstolarna är på plats och taket är lagt måste huset vila. Beroende på årstid varierar tiden, men räkna med 1-3 månader. Det är de levande materialen som måste få tid att anpassa sig innan man påbörjar de invändiga arbetena. När huset satt sig går vi vidare och bygger klart huset.

Våra timmerhus byggs i samarbete med Eka Skog där Giab Concept tar totalentreprenad på husbyggnationen.

Kontakta oss!

Eka-Skog
Tel:
0140 - 230 05 
info@ekaskog.se

Barkäng Såg 1
578 91 Aneby