De första kända timmerhusen i Sverige är från 800-talet. Fram till mitten av 1800-talet var det landets vanligaste byggnadsteknik. Från 1950-talet togs tekniken upp på nytt. Nu, 2014, när ekohus och miljömässigt hållbara alternativ på husbyggnation hamnar i fokus har timmerhuset blivit eftertraktat igen. Vår strävan är att genom ny teknik förädla den lokala skogsråvaran till kretsloppsanpassade massiva träprodukter.Fördelarna med hus i massivt trä:
• Massivt trä har god förmåga att magasinera värme. Flera studier har visat att detta kan utnyttjas för att radikalt minska en byggnads effekt- och energibehov. 
• Timmerväggen har förmågan att utjämna snabba temperaturväxlingar mellan dag och natt.
• Väggarna är både bärande och isolerande.
• Tekniken för att bygga huset kräver liten energiåtgång. 
• Man kan använda lokalt material. Avsättning och användning av virke lokalt ger korta transporter och effektivt nyttjande.
• Trä är lätthanterat med enkla verktyg.
• Att bygga i massivt trä ger en robust konstruktion och en sund boendemiljö.

Timmerhus är en traditionell byggnadskonstruktion. Konstruktionen består av horisontellt staplade stockar som låses i ändarna med så kallade knutar. Timmerhus ger ett bra inomhusklimat eftersom träet såväl andas som har goda värmeisolerande egenskaper.

Uppförandet av ett större hus kräver 3-4 man under timringsarbetet.  Det slamrar och slår från yxor, sågar, släggor. En riktigt häftig process. När huset rests, dörrar och fönster monterats och taket är tätt måste huset vila.  Det är levande material och konstruktionen måste få chans att sätta sig.  Minst ett par månader beroende på väderlek. Därefter kan man gå vidare med invändiga arbeten, ytskikt med mera.

Ungefärlig byggtid är ett år. Det går ju givetvis inte att jämföra med nyckelfärdiga modulhus som mer eller mindre lyfts på plats på någon dag. Men å andra sidan vågar vi lova en livslängd på timmerhusen som slår allt annat. 

Kontakta oss!

Eka-Skog
Tel:
0140 - 230 05 
info@ekaskog.se

Barkäng Såg 1
578 91 Aneby